Regulamin toplisty Najlepsza Hodowla Kotów/ The Best Cattery of Cats

 1. Zabronione jest dodawanie do toplisty stron erotycznych.
 2. Jedyną dozwoloną metodą zdobywania punktów w topliście jest umieszczenie jej buttona na dodanej stronie (lub jej podstronach).
 3. Niedozwolone jest umieszczanie toplisty w ramkach i stosowanie jakichkolwiek skryptów nabijających punkty.
 4. Okno z rankingiem, które otwiera się po zagłosowaniu musi być widoczne; nie może być zmniejszone, zminimalizowane ani zmodyfikowane przez kod strony w żaden sposób.
 5. Zawartość strony musi być zgodna z podanym tytułem i opisem.
 6. Strona musi być związana z tematyką toplisty.
 7. Button toplisty musi być zamieszczony na dodanej stronie w ciągu 10 dni od jej dodania.
 8. Strony, do których nie dodano buttona TopListy (wygenerowanego kodu) będą usuwane.
 9. Zamieszczać można strony tylko zarejestrowanych w związku felinologicznym hodowli kotów rasowych.
 10. W razie jakichkolwiek trudności i pytań związanych z TopListą proszę o kontakt.
 11. Regulations
 12. It is forbidden to add to toplist erotic page.
 13. The only method of gaining points in topliście is to put the button on the main page (or pages).
 14. Are not allowed in toplist in the boxes and the use of any scripts "lifting" points.
 15. Window to the ranking, which opens after the addition of voice must be visible and must not be reduced, minimized or modified by the code in any way.
 16. The contents page must be compatible with the specified title and description.
 17. The site must be related to the theme of toplist.
 18. Toplist button must be placed on the your page within 10 days of its addition.
 19. Websites on which haven't been added toplist button (generated code) will be removed.
 20. You can add only registered cattery.
 21. If you have any problems or questions related to the toplist please contact me.
 22. Maksymalna szerokość banera: 468, Maksymalna wysokość banera: 194, Maksymalna długość opisu: 255
Strona główna toplisty